• Roig i Jalpi nº16 17300 Blanes, Girona.
  • Dimarts de 18h a 20h

Team Category: Oradores del evento

Tasques que realitza Control de claus....

Tasques que realiza Secretaria, Correspondència, Arxiu, Socis altes i baixes, Entitats, Facturació....

Tasques que realitza Secretaria, Correspondència, Arxiu, Socis altes i baixes, Entitats, Facturació....

Tasques que realitza Tresoreria, Assegurances, Gestoria relació llogaters i cordinació.....

Tasques que realitza Tresoreria, Assegurances, Gestoria relació llogaters....

Tasques que realitza Tresoreria, Assegurances, Gestoria relació llogaters....

Tasques que realitza Tresoreria, Assegurances, Gestoria relació llogaters....

Tasques que realitza Relacions públiques, agenda, control, posta a punt i funcionament dels aparells de les sales. Manteniment d’aparells, aire acondicionat i de l’edifici en general....

1906/2017 Relacions públiques, agenda, control, posta a punt i funcionament dels aparells de les sales. Acollida, seguiment d'entitats i nous socis....

Tasques que realitza Neteja general i vidres....

Centre Catolic de Blanes Copyright 2021