• Roig i Jalpi nº16 17300 Blanes, Girona.
  • Dimarts de 18h a 20h

Javier Parlon (Javi)

Javier Parlon (Javi)

Relacions públiques i manteniment
Dades de contacte
  • 620852843
  • centrecat@gmail.com
  • C/ Roig i Jalpi nº16 17300 Blanes, GIRONA
  • https://www.centrecatolicdeblanes.cat

Tasques que realitza

Relacions públiques, agenda, control, posta a punt i funcionament dels aparells de les sales.

Manteniment d’aparells, aire acondicionat i de l’edifici en general.

Centre Catolic de Blanes Copyright 2021