• Roig i Jalpi nº16 17300 Blanes, Girona.
  • Dimarts de 18h a 20h

Jaume Sagrera

Jaume Sagrera

Relacins públiques i acollida
Dades de contacte
  • 636656821
  • centrecat@gmail.com
  • C/ Roig i Jalpi nº16 17300 Blanes, GIRONA
  • https://www.centrecatolicdeblanes.cat

1906/2017

Relacions públiques, agenda, control, posta a punt i funcionament dels aparells de les sales.

Acollida, seguiment d’entitats i nous socis.

Centre Catolic de Blanes Copyright 2021