Web en manteniment

Estem actualitzant i millorant la web del Centre Catòlic de Blanes, ben aviat estarem connectats.

De totes maneres pots contactar-nos al telèfon 972 353 552 i al correu centrecat@gmail.com