Vostè està aquí: AGENDA
tornar a: Inici
General: CONTACTE SECRETARIA i LLOGUER D'ESPAIS

AGENDA D'ACTIVITATS 2017

A MESURA QUE ES VAGIN CONFIRMANT ELS ACTES, S'ANIRAN INCLOENT AL CALENDARI.

Acces administrador

(.*?)#m', $xml, $parts, PREG_SET_ORDER); $paragraphs = array(); foreach((array) $parts as $part) { $paragraph = null; $paragraph->image = $part[1]; $paragraph->color = $part[2]; $paragraph->imagesize = $part[3]; $paragraph->text = html_entity_decode($part[4]); $paragraphs[] = $paragraph; } $orig[] = 'href="http'; $repl[] = 'target="_blank" href="http'; // Linkersetzung intern foreach(file(VAR_FRONTENDUIDS) as $line) { $parts = explode('|', $line); $orig[] = 'href="' . 'uid:' . $parts[0]; $repl[] = 'href="' . VAR_BASEURL . substr(trim($parts[1]), 1); } // Alle Absätze durchgehen foreach($paragraphs as $paragraph) { if ($paragraph->color) { $style = 'color: #' . $paragraph->color . ';'; } else { $style = ''; } if ($paragraph->text) { $text = str_replace($orig, $repl, $paragraph->text); $new_text = str_replace('

', '

', $text); $new_text = str_replace('

image && $paragraph->imagesize) { $image = $paragraph->image; $imagesize = intval($paragraph->imagesize); echo '

'; } } } ?>