Nota legal

Objecte i continguts
La present pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés al públic a la informació relativa als continguts, activitats i serveis ofertats per El Centre Catòlic de Blanes amb domicili social a la C./C/. Roig i Jalpi nº16 - 17300 - Blanes (Girona).

Responsabilitat
Centre catòlic Blanes no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin ocasionar els usuaris de la present pàgina web, per l'Ús il·legal o malintencionat de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a traves d'ella.

Protecció de dades
De conformitat amb la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)", les dades subministrades per l'usuari quedaran incorporades en fitxers propietat de Centre Catòlic Blanes els quals seran processats exclusivament per la finalitat descrita, segons s'especifiqui. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el "Real Decreto 994/1999 de 11 de junio ", prenent les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que ho puguin utilitzar amb finalitats diferents per a les que han sigut sol·licitades a l'usuari.

Modificació
L'usuari podrà exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en compliment de l’establert a la LOPD.