COMISSIÓ GESTORA 2017/2018

TASQUES RESPONSABLE/ES TELEFON
SECRETARIA, CORRESPONDENCIA, ARXIU, SOCIS ALTES I BAIXES, ENTITATS, FACTURACIO. Anna Moran
Domnina Rodriguez
657346766
618123029
TRESORERIA, ASSEGURANCES, GESTORIA
RELACIO LLOGATERS
Pere Reixach
Salvador Gutiérrez
Pilar Planella
Francesc Illas
649929873
618115672
652598701
639685833
AGENDA, CONTROL, POSTA APUNT i FUNCIONAMENT APARELLS SALES, RELACIONS PUBLIQUES. Javier Parlon (Javi)
Jaume Sagrera
620852843
636656821
NETEJA GENERAL I VIDRES Fina Cañas
Fina Surís
666082245
680235001
MANTENIMENT APARELLS, AIRE CONDICIONAT, EDIFICI EN GENERAL. Javier Parlon 620852843
MANTENIMENT DE MOBILIARI I EDIFICI EN GENERAL Manel Horta 609765069
INFORMÀTICA, WEB, WIFI. Vicenç
Laura Rabassa

608052722
CONTROL DE CLAUS. Manel Horta
Assumpció Rafa
609765069
646893039
COORDINACIO Pere Reixach 649929873
ACOLLIDA I SEGUIMENT ENTITATS I NOUS SOCIS. Laura Rabassa
Jaume Sagrera
608052722
636656821

JUNTA DIRECTIVA ANTERIORS:

1906

Josep Ferrer i Illas, president; Francesc Cornellà i Roig, vicepresident; Josep Costas i Alemany, secretari; Josep Albert, Manel Utset i probablement Joan Burcet i Camps.

1908

Joan Burcet i Camps, President; Francesc Cornellà, vicepresident; Josep Costas i Alemany, secretari; Joaquim Vila, tresorer i com a vocals Narcís Pujol i Manel Utset.

1911

Manel Utset, President; Joan Ribas i Carreras, vicepresident; Espinosa de los Monteros, secretari; Ramon Roig, bibliotecari i com a vocal Joaquim Roger.

1912

Andreu Espinosa de los Monteros, President; Joaquim Vila i Roura, President interí; Joan Ribas i Carreras, vicepresident; Josep Cutiller, secretari; Rossend Tormes, tresorer; vocals Joaquim Auger, Josep Roger i bibliotecari Ramon Roig.

1914

Josep Costas i Alemany, President; Josep Ferrer i Ferrer, vicepresident; Joan Bosch i Nualart, secretari; Josep Fullà, tresorer; vocals Antoni Palau i Antoni Baltrons i bibliotecari Ramon Roig.

1918

Antoni Palau, President; Josep Ferrer i Ferrer, vicepresident; Josep Costas i Alemany, secretari; Joan Burcet i Camps, tresorer i com a vocal Joan Utset Puigtió.

1920

Josep Ferrer i Ferrer, President; Joan Bosch i Nualart, secretari; Joan Burcet i Camps, tresorer i com a vocal Jaume Pijoan.

1926

Ramon Baltrons i Urgell, President; Pere Puig i Llensa, vicepresident; Joan Bosch i Nualart, secretari; Joan Burcet i Camps, tresorer; vocals Josep Ribas i Masferrer i Fèlix Andreu i Alum i bibliotecari Salvador Cornellà.

1935

Leandre Casamor, President; Josep Mestres i Rovira; vicepresident; Francesc Puig i Llensa, secretari; Emili Bitlloch i Cornellà, tresorer i com a vocals Joan Ribes Martorell i Joan Buixeda.

1940

Josep Mestres i Rovira, President; Benet Ribas i Fugarolas, vicepresident; Francesc Puig i Llensa, secretari; Emili Bitlloch i Cornellà, tresorer i com a vocals Joan Ribas Martorell. Lluís Tordera i Joan Serra

1941

Fèlix Andreu i Alum, President; Benet Ribas i Fugarolas, vicepresident; Francesc Puig i Llensa, secretari; René Bourlon, tresorer i com a vocals Francesc Carles, Lluís Tordera i Joan Serra.

1948

Emili Bitlloch i Cornellà, President; Josep Valls, vicepresident; Lluís Tordera i Clota, secretari; Josep Llorens, tresorer i com a vocals Josep Mestres i Rovira i Pere Reynaldos i Ferrer.

1949

Pere Puig i Llensa, President; Josep Mestres i Rovira, vicepresident; Lluís Tordera i Clota, secretari; Joan Llambí i Roig, tresorer i com a vocals Josep Llorens i Vilà i Pere Reynaldos i Ferrer.

1953

Domènec Valls i Coll, President; Benet Ribas i Fugarolas, vicepresident; Jesús Barcons, secretari; Joan Llambí i Roig, tresorer i com a vocals Narcís Planells, Joaquim Puig i Llensa, Salvador Reynaldos i Cabot, Pere Reynaldos i Ferrer i Jesús Crous i Collell.

1957

Joaquim Puig i Llensa, President; Josep Mestres i Rovira, vicepresident; Joaquim Vilanó i Portas, secretari; Josep Llorens i Vilà, tresorer i com a vocals Fèlix Ferrer i Rabassa, Joan Antoni Ramírez i Rodríguez, Emili Bitlloch i Cornellà, Jaume Reixach i Tosas i Joaquim Parrillas i Contreras.

1959

Josep Llorens Vilà, President; Lluís Tordera i Clota, vicepresident; Jesús Crous i Collell, secretari: Pere Reynaldos i Ferrer, tresorer i com a vocals Carles Bas i Peired, Francesc Carles i Arniges, Joan Utset i Rabassa, Jaume Reixach i Tosas, Narcís Oliva i Maymí i Lluís Murcia i Domènech.

1962

Jaume Reixach i Tosas, President; Pere Puig i Llensa, vicepresident; Fèlix Andreu i Alum, secretari; Rafel Cornellà i Trias, tresorer i com a vocals Josep Ma Divisón i Macià i Joan Planells i Planells.

1968

Benet Ribas i Fugarolas, President; Pere Puig i Llensa, vicepresident; Rafel Cornellà i Trias, secretari; Fèlix Roca i Baltrons, tresorer i com a vocals Joaquim Vilanó i Portas i Pere Pérez i Alum.

1974

Pere Gual i Alum, President; Pere Puig i Camps, vicepresident; Joan Puig i Llorens, secretari; Fèlix Roca i Baltrons, tresorer i com a vocals Maria del Vilar Puig i Llorens, Ferran Pujades i Planella, Salvador Reynaldos i Roca, Joan Ferrer i Pérez i Pere Vinyes i Mestres.

1984

Pere Gual i Alum, President; Pere Reixach i Felipe, vicepresident; Elvira Ardanuy i Fullana, secretaria i com a tresorer Joaquim Vilanó i Portas.

1985

Dimiteixen de la Junta del Centre Catòlic: Pere Gual i Alum, Fèlix Roca i Piferrer, Ferran Pujades i Planella, Joan Puig i Llorens i Pere Puig i Camps. Entren com a nous membres de la Junta: Jordi Puigvert i Valls, Salvador Crous i Planas, Bartomeu Gascons, Carles Herrero i Rafel Bagot. El nou president és Pere Reixach i Felipe.

1987

Dimiteixen de la Junta del Centre Catòlic: Joaquim Vilanó, Climent Polls, Francesc Illas i Xavier Oms i Bassols. La nova Junta queda constituïda de la següent manera: Pere Reixach i Felipe, President; Salvador Crous i Planas, vicepresident; Maria Àngela Bayés, secretaria; Josep M. Borràs, tresorer i com a vocals Jordi Puigvert, Rafel Bagot i Bartomeu Gascons. Maria Rosa Vidal com a vocal de la Coral Mar Blava, Jordi Soley com a vocal del Grup de Teatre Xiroia, Miquel Torroella com a vocal de l'Esbart Joaquim Ruyra, Antoni Clusells com a vocal de la Penya Barcelonista, Joaquim Planas com a vocal de l'Agrupament Escolta Pinya de Rosa, Fèlix Roca com a vocal de Recvll i Josep Ma Torrecillas com a vocal dels sardanistes.

1989

Entren nous membres a la Junta en representació de les entitats locals que acull el Centre: Josep M. Divisón per la Penya Barcelonista de Blanes i Pere Castany per l'Esbart Joaquim Ruyra. Pere Reixach segueix ocupant el càrrec de President del Centre Catòlic i Mn. Enric Tubert serà el nou consiliari.

1992

El nou President és Salvador Crous i Planas. Pere Reixach passa a ocupar el càrrec de vicepresident i M. Àngels Bayés comparteix el càrrec de secretària amb M. Antònia Gual. En el càrrec de tresorer s'hi manté Josep M. Borràs. Els vocals d'organització de les sales i del manteniment són Jordi Puigvert, Joaquim Geronès, Pere Castany i Lluís Guich- Ocupant el lloc de vocals d'activitats trobem Jordi Soley, Quim Planas i Maria Rams. El consiliari de l'entitat és Mossèn Fèlix Mussoll.

1997

Joaquim Planas, President; Maria Rams, vicepresidenta; Joaquim Gallart i Gallart, secretari; Josep M. Borràs, tresorer i com a vocals Pere Castany, Salvador Crous, Ma Antònia Gual, Lluís Guich, Jordi Puigvert, Pere Reixach i Jordi Soley.

Junta de l'any del centenari

Joaquim Planas i Paradeda, President; Maria Rams i Font, vicepresidenta; Joaquim Gallart i Gallart, secretari; Salvador Crous i Planas, tresorer, i els vocals Pere Castany i Letamendi, Maria Antònia Gual i Alum, Lluís Guich i Presas, Jordi Puigvert i Valls, Pere Reixach i Felipe, Jordi Soley Casassayas i Mn. Miquel Àngel Ferrés i Fluvià.

2008

Maria Rams i Font, Presidenta, Pere Castany, vicepresident, Anna Morán, secretària, Salvador Crous, tresorer, i vocals Jordi Puigvert, Assumpció Rafa, Pere Reixach, Carles Romaní, Joaquim Planas, Albert Ponsdomènech i Mn.Miquel Àngel Ferrés i Fluvià.

2017